Skip Navigation LinksHoltekamp POMU

 Holtekamp POMU

PLTU Holtekamp POMU berlokasi di District Muaratami, Kota Jayapura, Papua dengan kapasitas terpasang 2 x 10 MW.​

Power Generation and O&M Services Unit (POMU) Lainnya

  • Priok POMU

  • Grati POMU

  • Saguling POMU